Алматы облысы

1 Атмосфералық ауаның ластану жағдайы

Алматы қаласы атмосфералық ауасының ластану жағдайы

Қоспа

Орташа концентрация

Максимальды бір реттік концентрация

ШРК асқандағы жағдай саны

мг/м3

ШРК асқандағы жағдай

мг/м3

ШРК асқандағы жағдай

>ШРК

>5 ШРК

>10 ШРК

Өлшенген заттар

0,155

1,030

0,900

1,800

44

 

Өлшенген заттар РМ -10

0,041

 

0,624

 

 

 

Күкірт диоксиді

0,035

0,695

1,807

3,614

1731

 

Көміртек оксиді

1,462

0,487

16,200

3,240

2029

 

Азот диоксиді

0,111

2,8

0,790

9,298

9469

84

Азот оксиді

0,031

0,522

0,735

1,836

54

 

Фенол

0,002

0,680

0,013

1,300

5

 

Формальдегид

0,015

4,9

0,041

1,171

22

 

Атмосфера ластануының орташа бағасы. Атмосфералық ауаның  ластану деңгейі өте жоғары деп бағаланды, СИ жүйесі бойынша азот диоксиді 9,3 (жоғары деңгей) мәніне тең. 

Талдықорған қаласы атмосфералық ауасының ластану жағдайы

Қоспа

Орташа концентрация

Максимальды бір реттік концентрация

ШРК асқандағы жағдай саны

мг/м3

ШРК асқандағы жағдай

мг/м3

ШРК асқандағы жағдай

>ШРК

>5 ШРК

>10 ШРК

өлшенген заттар

0,1179

0,7862

0,9000

1,8000

1

 

 

Өлшенген заттар РМ -10

0,1599

 

1,0000

 

 

 

 

Күкірт диоксиді

0,0403

0,8062

3,0771

6,1542

206

2

 

Көміртегі оксиді

0,6557

0,2186

20,287

4,0573

28

 

 

Азот диоксиді

0,0454

1,1358

0,7382

8,6847

2127

5

 

Азот оксиді

0,0038

0,0631

0,3625

0,9063

 

 

 

Күкіртті сутегі

0,0022

 

0,1171

14,6375

495

50

5

Аммиак

0,0063

0,1567

0,2674

1,3370

4

 

 

Формальдегид

0,0002

0,0667

0,0009

0,0257

 

 

 

Метан

0,0010

 

0,4380

 

 

 

 

Атмосфера ластануының орташа бағасы. Атмосфералық ауаның  ластану деңгейі өте жоғары деп бағаланды, СИ жүйесі бойынша 14,6 мәніне тең. Қала ауасы көбіне күкіртті сутегімен ластанған. 

Талдықорған қаласында 5 рет жоғары ластану жағдайы болды.

Талдықорған қаласы атмосфералық ауасының ластану жағдайы

2 Алматы облысы шекарасындағы Жер үсті суларының сапасы

Іле өзені суының температурасы 3,3ºC, сутекті көрсеткіш 7,8, суда еріген оттегі концентрациясы 13,2мг/дм3, оттегіні биологиялық қолдану 1,6мг/дм3. ШРК асқан жағдай ауыр металлдар (мыс-4,5ШРК, марганец-2,8ШРК), биогенді заттар (темір-1,1ШРК), органикалық заттар (фенол-2,0ШРК) тобынан болды.

Текес өзені суының температурасы 0,5ºC, сутекті көрсеткіш 7,7, суда еріген оттегі концентрациясы 12,9 мг/дм3, оттегіні биологиялық қолдану 2мг/дм3. ШРК асқан жағдай ауыр металлдар (мыс-3,9ШРК, марганец-4,8ШРК) тобынан болды.

Қорғас өзені суының температурасы 1,7ºC, сутекті көрсеткіш 7,9, суда еріген оттегі концентрациясы 12,8мг/дм3, оттегіні биологиялық қолдану 1,8мг/дм3. ШРК асқан жағдай ауыр металлдар (мыс-2,9ШРК, марганец-3,4ШРК) тобынан болды.

Шарын өзені суының температурасы 0,2ºC, сутекті көрсеткіш 7,7, суда еріген оттегі концентрациясы 14,2мг/дм3, оттегіні биологиялық қолдану 1,5мг/дм3. ШРК асқан жағдай ауыр металлдар (марганец-1,9ШРК) тобынан болды.

Шілік өзені суының температурасы 0,5ºC, сутекті көрсеткіш 7,7, суда еріген оттегі концентрациясы 12,9мг/дм3, оттегіні биологиялық қолдану 1,4мг/дм3. ШРК асқан жағдай ауыр металлдар (мыс-1,1ШРК, марганец-1,6ШРК) тобынан болды.

Баянкөл өзені суының температурасы 0,2ºC, сутекті көрсеткіш 7,9, суда еріген оттегі концентрациясы 14,1мг/дм3, оттегіні биологиялық қолдану 1,5мг/дм3. ШРК асқан жағдай ауыр металлдар (мыс-1,7ШРК, марганец-1,1ШРК) тобынан болды.

Есік өзені суының температурасы 0,7ºC, сутекті көрсеткіш 7,9, суда еріген оттегі концентрациясы 15,1мг/дм3, оттегіні биологиялық қолдану 0,3мг/дм3. ШРК асқан жағдай ауыр металлдар мен биогенді заттар (мыс-1,8ШРК, марганец-1,9ШРК, фторид-1,5ШРК) тобынан болды.

Қаскелең өзені суының температурасы 0,7ºC, сутекті көрсеткіш 7,9, суда еріген оттегі концентрациясы 13,4мг/дм3, оттегіні биологиялық қолдану 1,1мг/дм3. ШРК асқан жағдай ауыр металлдар (мыс-1,4ШРК, марганец-1,3ШРК), биогенді заттар (нитритті азот-1,6ШРК, фторид 1,6ШРК), органикалық заттар (фенол-2,0ШРК) тобынан болды.

Қарқара өзені суының температурасы 0,5ºC, сутекті көрсеткіш 7,9, суда еріген оттегі концентрациясы 14,6мг/дм3, оттегіні биологиялық қолдану 0,4мг/дм3. ШРК асқан жағдай ауыр металлдар (мыс-1,4ШРК, марганец-1,5ШРК) тобынан болды.

Талғар өзені суының температурасы 1,0ºC, сутекті көрсеткіш 7,86, суда еріген оттегі концентрациясы 12,3мг/дм3, оттегіні биологиялық қолдану 1,6мг/дм3. ШРК асқан жағдай ауыр металлдар (мыс-1,6ШРК, марганец-1,4ШРК) тобынан болды.

Кіші Алматы өзені суының температурасы 1,0ºC, сутекті көрсеткіш 7,8, суда еріген оттегі концентрациясы 10,8мг/дм3, оттегіні биологиялық қолдану 1,76мг/дм3. ШРК асқан жағдай ауыр металлдар (мыс-2,2ШРК, марганец-2,3ШРК), биогенді заттар (нитритті азот-1,4ШРК, фторид-1,4ШРК) тобынан болды.

Үлкен Алматы өзені суының температурасы 1,0ºC, сутекті көрсеткіш 7,8, суда еріген оттегі концентрациясы 11,4мг/дм3, оттегіні биологиялық қолдану 1,43мг/дм3. ШРК асқан жағдай ауыр металлдар (мыс-1,3ШРК, марганец-1,7ШРК), биогенді заттар (фторид-1,3ШРК) тобынан болды.

Есентай өзені суының температурасы 0,5ºC, сутекті көрсеткіш 7,8, суда еріген оттегі концентрациясы 10,3мг/дм3, оттегіні биологиялық қолдану 1,63мг/дм3. ШРК асқан жағдай ауыр металлдар (мыс-1,5ШРК, марганец-1,7ШРК), биогенді заттар (нитритті азот-2,1ШРК, фторид-1,3ШРК) тобынан болды.

3 Алматы облысы топырағының ауыр металлдармен ластану жағдайы

Алматы қаласынан алынған топырақ сынамаларында хром 0,01-0,12ШРК, кадмий 0,1-0,9ШРК, цинк 0,3-1,3ШРК, қорғасын 0,5-1,4ШРК, мыс 0,2-1,8ШРК құрады.

Абай мен Сейфуллин даңғылы қиылысында мыс концентрациясы 1,8ШРК, қорғасын 1,3ШРК, цинк 1,2ШРК құрады.

Дорожник шағынауданында қорғасын концентрациясы 1,3ШРК, мыс 1,2ШРК, цинк 1,1ШРК.

Талдықорған қаласынан алынған топырақ сынамасында хром 0,01-0,04ШРК, мыс 0,02-0,3ШРК, цинк 0,2-1,0ШРК, кадмий 0,5-10,6ШРК, қорғасын 1,6-11,2ШРК шегінде болды.

Тәуелсіздік пен Киров көшелерінде, Облыстық аурухана мен №18 мектеп аймағында қорғасын 1,6-10,1ШРК шегінде болды.

  


Оқылған саны: 815Алматы облысы

Алматы облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 815

Ақмола облысы

Ақмола облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 904

Ақтөбе облысы

 Ақтөбе облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 746

Атырау облысы

Атырау облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 793

Шығыс Қазақстан облысы

Шығыс Қазақстан облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 723

Жамбыл облысы

Жамбыл облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 774

Батыс Қазақстан облысы

Батыс Қазақстан облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 741

Қарағанды облысы

Қарағанды облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 905

Қызылорда облысы

Қызылорда облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 846

Қостанай облысы

Қостанай облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 773

Маңғыстау облысы

Маңғыстау облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 809

Павлодар облысы

Павлодар облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 833

Солтүстік-Қазақстан облысы

Солтүстік-Қазақстан облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 772

Оңтүстік Қазақстан облысы

Оңтүстік Қазақстан облысының қоршаған орта жағдай 

Оқылған саны: 805
Қазіргі таңда ТОО Eco-Operating мекемесі көптеген жетекші кәсіпорындармен
белсенді ынтымақтастықта, облыс және қала бойынша 400-ден аса
кәсіпорындарға қызмет көрсетеді.