Қостанай облысы

Қостанай облысының қоршаған орта жағдайы

1 Атмосфералық ауаның ластану жағдайы

Қостанай қаласы атмосфералық ауасының ластану жағдайы

Қоспа

Орташа концентрация

Максимальды бір реттік концентрация

ШРК асқандағы жағдай саны

мг/м3

ШРК асқандағы жағдай

мг/м3

ШРК асқандағы жағдай

>ШРК

>5 ШРК

>10 ШРК

Өлшенген заттар

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Өлшенген заттар РМ -10

0,1093

 

0,5593

 

Күкірт диоксиді

0,0280

0,5598

3,4703

6,9406

8

1

Көміртегі оксиді

0,4000

0,1333

10,000

2,0000

4

Азот диоксиді

0,0396

0,9896

0,2781

3,2718

2734

Азот оксиді

0,0772

1,2860

2,2220

5,5550

1562

13

Метан

0,0000

 

0,0000

 

Атмосфера ластануының орташа бағасы. Атмосфералық ауаның  ластану деңгейі жоғары деп бағаланды, ол СИ жүйесі бойынша 6,9 мәніне тең.  Қала көбіне күкірт диоксидімен ластанған.

Рудный қаласы атмосфералық ауасының ластану жағдайы

Қоспа

Орташа концентрация

Максимальды бір реттік концентрация

ШРК асқандағы жағдай саны

мг/м3

ШРК асқандағы жағдай

мг/м3

ШРК асқандағы жағдай

>ШРК

>5 ШРК

>10 ШРК

Өлшенген заттар РМ -10

0,0250

 

1,0000

 

Күкірт диоксиді

0,0284

0,5682

2,2329

4,4658

66

Көміртегі оксиді

0,0547

0,0182

15,682

3,1364

33

Азот диоксиді

0,0351

0,8771

0,2568

3,0212

2202

Азот оксиді

0,0078

0,1293

0,2670

0,6675

Метан

0,0000

 

0,0000

 

Атмосфера ластануының орташа бағасы. Атмосфералық ауаның  ластану деңгейі жоғары деп бағаланды, ол СИ жүйесі бойынша 4,5 (көтеріңкі деңгей) мәніне тең.  Қала көбіне күкірт диоксидімен ластанған.

Қарабалық кентіндегі атмосфералық ауасының ластану жағдайы

Қоспа

Орташа концентрация

Максимальды бір реттік концентрация

ШРК асқандағы жағдай саны

мг/м3

ШРК асқандағы жағдай

мг/м3

ШРК асқандағы жағдай

>ШРК

>5 ШРК

>10 ШРК

Өлшенген заттар РМ-2,5

0,017

 

0,898

 

Өлшенген заттар РМ-10

0,041

 

1,526

 

Күкірт диоксиді

0,005

0,091

0,071

0,141

Көміртегі оксиді

0,422

0,141

5,459

1,092

3

Азот диоксиді

0,007

0,185

0,077

0,907

 

Азот оксиді

0,001

0,013

0,113

0,282

 

Озон

0,068

2,261

0,146

0,913

 

Күкіртті сутегі

0,002

 

0,017

2,100

62

Аммиак

0,005

0,137

0,330

1,649

1

Метан

1,263

 

2,701

 

Атмосфера ластануының орташа бағасы. Атмосфералық ауаның  ластану деңгейі көтеріңкі деп бағаланды, ол СИ жүйесі бойынша 2,2 мәніне тең. Қала көбіне күкіртті сутегімен ластанған.

Арқалық қаласындағы атмосфералық ауасының ластану жағдайы

Қоспа

Орташа концентрация

Максимальды бір реттік концентрация

ШРК асқандағы жағдай саны

мг/м3

ШРК асқандағы жағдай

мг/м3

ШРК асқандағы жағдай

>ШРК

>5 ШРК

>10ШРК

Өлшенген заттар РМ-10

0,060

 

0,750

 

Күкірт диоксиді

0,002

0,039

0,288

0,576

Кміртегі оксиді

0,772

0,257

13,340

2,668

485

Азот диоксиді

0,000

0,010

0,376

4,424

36

Озон

0,063

2,096

0,700

4,375

6

Күкіртті сутегі

0,003

 

0,322

40,250

2704

552

5

Атмосфера ластануының орташа бағасы. Атмосфералық ауаның  ластану деңгейі өте жоғары деп бағаланды, ол СИ жүйесі бойынша 40,3 мәніне тең. Қала көбіне күкіртті сутегімен ластанған.

Жітіқара қаласындағы атмосфералық ауасының ластану жағдайы

Қоспа

Орташа концентрация

Максимальды бір реттік концентрация

ШРК асқандағы жағдай саны

мг/м3

ШРК асқандағы жағдай

мг/м3

ШРК асқандағы жағдай

>ШРК

>5 ШРК

>10ШРК

Өлшенген заттар РМ-10

0,020

 

0,404

 

Күкірт диоксиді

0,015

0,290

1,252

2,504

25

Көміртегі оксиді

0,656

0,219

26,956

5,391

746

1

Азот диоксиді

0,001

0,020

0,253

2,976

23

Озон

0,012

0,404

0,166

1,038

2

Күкіртті сутегі

0,003

 

0,316

39,500

1854

731

56

Атмосфера ластануының орташа бағасы. Атмосфералық ауаның  ластану деңгейі өте жоғары деп бағаланды, ол СИ жүйесі бойынша 39,5 мәніне тең. Қала көбіне күкіртті сутегімен ластанған.

2 Қостанай облысы шекарасындағы Жер үсті суларының сапасы.

Тобыл өзені су температурасы 6,99ºC шегінде, сутекті көрсеткіш-7,50, суда еріген оттегі концентрациясы-9,13мг/дм3, оттегіні биологиялық қолдану-2,44мг/дм3. ШРК асқан жағдай ауыр металлдар (никель-7,6ШРК,мыс-8,2ШРК, цинк-1,1ШРК, марганец-12,9ШРК), биогенді заттар (темір-4,0ШРК) тобынан болды.

Айет өзені су температурасы 6,90ºC шегінде, сутекті көрсеткіш-7,39, суда еріген оттегі концентрациясы-7,63мг/дм3, оттегіні биологиялық қолдану-1,51мг/дм3. ШРК асқан жағдай ауыр металлдар (марганец-16,9ШРК, никель-5,3ШРК, мыс-3,8ШРК), органикалық заттар  (фенол-8,2ШРК) тобынан болды.

Тоғыздық өзені су температурасы 5,90ºC шегінде, сутекті көрсеткіш-7,53, суда еріген оттегі концентрациясы-9,38мг/дм3, оттегіні биологиялық қолдану-3,52мг/дм3. ШРК асқан жағдай ауыр металлдар (никель-6,7ШРК, мыс-4,5ШРК, цинк-1,5ШРК, марганец-7,9ШРК), органикалық заттар  (фенол-1,2ШРК) тобынан болды.

Үй өзені су температурасы 4,80ºC шегінде, сутекті көрсеткіш-7,64, суда еріген оттегі концентрациясы-7,72мг/дм3, оттегіні биологиялық қолдану-2,48 мг/дм3. ШРК асқан жағдай ауыр металлдар (марганец-12,5ШРК, никель-11,1ШРК, мыс-11,0ШРК), органикалық заттар  (фенол-8,0ШРК) тобынан болды.

Обаған өзені су температурасы 8,4ºC шегінде, сутекті көрсеткіш-7,29, суда еріген оттегі концентрациясы-8,59мг/дм3, оттегіні биологиялық қолдану-3,08мг/дм3. ШРК асқан жағдай ауыр металлдар (марганец-2,7ШРК, никель-19,7ШРК, мыс-8,0ШРК), биогенд3 затта (темір-13,4ШРК, аммоний тұзы-2,2ШРК), органикалық заттар  (фенол-10,7ШРК) тобынан болды.

3 Қостанай облысы топырағының ауыр металлдармен ластану жағдайы

Қостанай қаласынан алынған топырақ сынамаларында қорғасын концентрациясы-0,2-1,4ШРК, басқа ауыр металлдар 0,02-0,8ШРК шегінде болды.

Кондитер фабрикасының маңында қорғасын концентрациясы 1,4ШРК құрады.

Арқалық қаласынан топырақ сынмасында қорғасын концентрациясы 0,5-1,3ШРК, басқа ауыр металлдар 0,02-0,9ШРК шегінде болды.

Горбачев/8 март көшесінің бұрышынан алынған топырақ сынамасында қорғасын концентрациясы 1,3ШРК.

  


Оқылған саны: 768Алматы облысы

Алматы облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 810

Ақмола облысы

Ақмола облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 901

Ақтөбе облысы

 Ақтөбе облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 745

Атырау облысы

Атырау облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 789

Шығыс Қазақстан облысы

Шығыс Қазақстан облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 722

Жамбыл облысы

Жамбыл облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 768

Батыс Қазақстан облысы

Батыс Қазақстан облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 738

Қарағанды облысы

Қарағанды облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 903

Қызылорда облысы

Қызылорда облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 845

Қостанай облысы

Қостанай облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 768

Маңғыстау облысы

Маңғыстау облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 806

Павлодар облысы

Павлодар облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 831

Солтүстік-Қазақстан облысы

Солтүстік-Қазақстан облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 771

Оңтүстік Қазақстан облысы

Оңтүстік Қазақстан облысының қоршаған орта жағдай 

Оқылған саны: 804
Қазіргі таңда ТОО Eco-Operating мекемесі көптеген жетекші кәсіпорындармен
белсенді ынтымақтастықта, облыс және қала бойынша 400-ден аса
кәсіпорындарға қызмет көрсетеді.