Павлодар облысы

Павлодар облысының қоршаған орта жағдайы

1 Атмосфералық ауаның ластану жағдайы

Павлодар қаласы атмосфералық ауасының ластану жағдайы

Қоспа

Орташа концентрация

Максимальды бір реттік концентрация

ШРК асқандағы жағдай саны

мг/м3

ШРК асқандағы жағдай

мг/м3

ШРК асқандағы жағдай

>ШРК

>5 ШРК

>10 ШРК

Өлшенген заттар

0,237

1,581

0,800

1,600

55

Өлшенген бөлшектер РМ-2,5

0,017

0,598

Өлшенген бөлшектер РМ-10

0,041

0,981

Күкірт диоксиді

0,010

0,202

0,301

0,602

Сульфат

0,004

0,020

0,002

Көміртегі оксиді

0,522

0,174

7,225

1,445

22

Азот диоксиді

0,030

0,740

0,297

3,494

2836

Азот оксиді

0,013

0,219

0,682

1,706

12

Озон

0,060

2,004

0,150

0,938

Күкіртті сутегі

0,002

0,035

4,375

1356

Фенол

0,002

0,746

0,007

0,700

Хлор

0,000

0,009

0,010

0,100

Хлорлы сутегі

0,039

0,385

0,400

2,000

1

Аммиак

0,003

0,076

0,587

2,933

5

Метан

3,039

45,426

Атмосфера ластануының орташа бағасы. Атмосфералық ауаның  ластану деңгейі жоғары деп бағаланды, ол СИ жүйесі бойынша 4,4 (жоғары деңгей) мәніне тең. 

Екібазтұз қаласы атмосфералық ауасының ластану жағдайы

Қоспа

Орташа концентрация

Максимальды бір реттік концентрация

ШРК асқандағы жағдай саны

мг/м3

ШРК асқандағы жағдай

мг/м3

ШРК асқандағы жағдай

>ШРК

>5 ШРК

>10 ШРК

Өлшенген заттар

0,186

1,239

0,800

1,600

39

Өлшенген бөлшектер РМ-2,5

0,014

0,169

Өлшенген бөлшектер РМ-10

0,024

0,885

Күкірт диоксиді

0,086

1,716

5,000

10,000

1108

500

12

Сульфат

0,006

0,020

0,002

Көміртегі оксиді

0,324

0,108

3,157

0,631

Азот диоксиді

0,022

0,561

0,181

2,134

628

Азот оксиді

0,010

0,158

0,308

0,771

Озон

0,065

2,174

0,140

0,875

Күкіртті сутегі

0,001

0,008

1,050

11

Аммиак

0,006

0,156

0,176

0,882

Метан

0,125

6,145

Атмосфера ластануының орташа бағасы. Атмосфералық ауаның  ластану деңгейі жоғары деп бағаланды, ол СИ жүйесі бойынша 10,0 мәніне тең.

Екібастұз қаласында 12 рет өте жоғары ластану болды.

Ақсу қаласы атмосфералық ауасының ластану жағдайы

Қоспа

Орташа концентрация

Максимальды бір реттік концентрация

ШРК асқандағы жағдай саны

мг/м3

ШРК асқандағы жағдай

мг/м3

ШРК асқандағы жағдай

>ШРК

>5 ШРК

>10 ШРК

Өлшенген заттар РМ -10

0,017

0,388

Күкірт диоксиді

0,015

0,309

0,201

0,402

Көміртегі оксиді

0,005

0,002

1,541

0,308

Азот диоксиді

0,015

0,363

0,138

1,625

66

Азот оксиді

0,003

0,051

0,104

0,261

Атмосфера ластануының орташа бағасы. Атмосфералық ауаның  ластану деңгейі көтеріңкі деп бағаланды, ол СИ жүйесі бойынша 1,6 (төмен деңгей).

2 Павлодар облысы шекарасындағы Жер үсті суларының сапасы

Ертіс. Су температурасы 0,1 мен 21,4º C аралығында ауытқып тұр, Рн орташа мәні рН=7,97, суда еріген оттегі концентрациясы-11,51 мг/дм3, оттегіні биологиялық қолдану-1,80мг/дм3.

ШРК асқан жағдай ауыр металлдар (мыс-2,6ШРК), биогенді заттар (темір-1,4ШРК) тобынан болды.

Павлодар облысы шегіндегі су сапасы былай бағаланды: Ертіс суы «Ең төменгі ластану деңгейі».

3 Қарағанды облысы топырағының ауыр металлдармен ластану жағдайы

Палодар қаласындағы Павлодар алюминий зауыты,Павлодар мұнай-химиялық зауытының санитарлы қорғаныс аймағы шегінде, Чокин, Бектуров, Дүйсенов көшелерінің қиылысынан алынған топырақ сынамасындағы кадмий, қорғасын, цинк, мыс пен хром 0,023-1,02ШРК шегінде болды және белгіленген нормадан асқан жоқ.

Ақсу қаласындағы ферроқорытпа зауыты санитарлы қорғаныс аймағы шегінен, Абай-Иртыш көшелерінің қиылысынан, «Азамат» сауда орталығы үйі маңынан алынған топырақ сынамасында кадмий, цинк, қорғасын, мыс пен хром 0,1-0,6ШРК шегінде және белгіленген нормадан асқан жоқ. 


Оқылған саны: 831Алматы облысы

Алматы облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 810

Ақмола облысы

Ақмола облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 901

Ақтөбе облысы

 Ақтөбе облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 745

Атырау облысы

Атырау облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 789

Шығыс Қазақстан облысы

Шығыс Қазақстан облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 722

Жамбыл облысы

Жамбыл облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 768

Батыс Қазақстан облысы

Батыс Қазақстан облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 738

Қарағанды облысы

Қарағанды облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 903

Қызылорда облысы

Қызылорда облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 845

Қостанай облысы

Қостанай облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 767

Маңғыстау облысы

Маңғыстау облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 806

Павлодар облысы

Павлодар облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 831

Солтүстік-Қазақстан облысы

Солтүстік-Қазақстан облысының қоршаған орта жағдайы 

Оқылған саны: 771

Оңтүстік Қазақстан облысы

Оңтүстік Қазақстан облысының қоршаған орта жағдай 

Оқылған саны: 804
Қазіргі таңда ТОО Eco-Operating мекемесі көптеген жетекші кәсіпорындармен
белсенді ынтымақтастықта, облыс және қала бойынша 400-ден аса
кәсіпорындарға қызмет көрсетеді.